Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông là ngành sử dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để tạo nên các thiết bị vệ tinh, cáp và thiết bị điện tử như: máy thu hình, điện thoại, máy tính cá nhân, máy tính bảng,…nhằm xây dựng hệ thống mạng thông tin liên lạc trên toàn cầu, giúp cho việc trao đổi thông tin giữa con người với nhau diễn ra thuận lợi trong những điều kiện không gian và thời gian khác nhau.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay với sự hội nhập cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực Điện tử truyền thông là rất lớn tại Việt Nam và các nước khu vực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *