Skip to Content

Cấu tạo của nhà tiền chế

Cấu tạo của nhà tiền chế

Submitted by • March 3, 2020 maihienphutai.com

Nhà tiền chế (hay nói một cách đầy đủ là nhà thép tiền chế) là loại nhà được xây dựng với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một bản vẽ kiến trúc kỹ thuật. Một nhà thép tiền chế hoàn chỉnh được thực hiện qua 3 giai đoạn chính : Thiết kế, gia công cấu kiện và lắp ghép.
Bao gồm 4 thành phần chính : khung chính (cột, kèo thép), thành phần kết cấu thứ yếu khác: xà gồ, dầm…, tấm thép tạo hình và tôn lớp mái

Voted by:
Voted by maihiengiaretphcm

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>