Hur tar du bort eller lägger till flikar från ditt Gmail-konto på din PC, Android eller iPhone?

Gmail används flitigt på arbetsplatser även idag för bättre kommunikation. E-post anses vara det bästa sättet att sprida, förvandla meddelanden till en stor grupp på en gång. Detta möjliggör enkel referens, där du kan skicka, dela och lagra information, som kan vara personlig eller officiell, säkert och säkert. Det är mycket lättare att lätt hänvisa tillbaka till gammal information, som ibland kan gå vilse om den skrivs på papper. Eventuell förlust av information kan också hämtas via Gmail support team, vilket kanske inte är möjligt när din information lagras i ett pappers format. Men har du någonsin undrat hur man håller saker på Gmail på ett organiserat sätt…? Det är alltid fördelaktigt att använda etiketter och flikar på ditt Gmail konto på jobbet för att dela information.