Skip to Content

OnePlus ‘HydrogenOS 11 sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 8

OnePlus ‘HydrogenOS 11 sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 8

Submitted by • August 8, 2020 vietgiatot.com

Trong khi điện thoại OnePlus bên ngoài Trung Quốc được vận chuyển với OxygenOS, điện thoại thông minh của họ hướng đến thị trường Trung Quốc đi kèm với hệ điều hành Android dựa trên HydrogenOS. OnePlus dự kiến ​​sẽ phát hành bản cập nhật Android 11 dựa trên OxygenOS 11 trong những tuần tới. Nó có thể được cung cấp vào tháng 9 vì Android 11 dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng 9. Thông tin mới cho thấy OnePlus đang chuẩn bị ra mắt HydrogenOS 11 vào ngày 10 tháng 8 tại Trung Quốc.

Voted by:
Voted by vietgiatot

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>