Skip to Content

Swala ya jamaa na Fadhla zake

Swala ya jamaa na Fadhla zake

Submitted by • September 11, 2019 www.al-feqh.com

Hukumu ya Swala ya jamaa
Sheria imeamrisha Swala ya jamaa kwa wanaume wanaoweza na imemuonya mwenye kuiwacha. Na Mtume ﷺ alidhamiria kuwachoma wale wasioihudhuria. Alafu Mtume ﷺ hakumruhusu kipofu kuacha jamaa, na dalili ya hilo ni: ya

1. Neno lake Mwenyezi Mungu Aliyetukuka kuhusu Swalah ya Hofu: {Na ukiwa na wao na ukawasimamishia Swala, basi na lisimame jopo miongoni mwao..} (4: 102).

Voted by:
Voted by uislamu sahihi

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>