TiksPac – Cision News | Sweden

TiksPac:s engagemang i iApotek Int AB avslutas. fre, jul 23, 2021 08:30 CET. Som tidigare delgivits marknaden såg TiksPac, med sina marknadsföringskanaler och 27 miljoner kontakttillfällen per år, en stor potential i nätbutiken Apotek365. Allt eftersom den nya styrelsen fått ta del av mer djupgående information, som inte varit känd i marknaden, har flertalet utmaningar utkristalliserats i iApotek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TiksPac – Cision News | Sweden

TiksPac:s engagemang i iApotek Int AB avslutas. fre, jul 23, 2021 08:30 CET. Som tidigare delgivits marknaden såg TiksPac, med sina marknadsföringskanaler och 27 miljoner kontakttillfällen per år, en stor potential i nätbutiken Apotek365.Allt eftersom den nya styrelsen fått ta del av mer djupgående information, som inte varit känd i marknaden, har flertalet utmaningar utkristalliserats i iApotek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *